Ved spørgsmål kan du kontakte hos her: Salg & Vejledning - Se her for Tilbud & Restlager - - -
Kontakt os på 9854.8767 - eller fax. 9854.8667 eller mail
Hos SkovTrup har vi 5.500m2 lagerbeholdning med Miljørigtigt RobinieTræ klar til dig - Se generel prisliste her!
VELKOMMEN HØJBEDE I TRÆ GYNGESTATIV PERGOLA TRÆBADEKAR HAVEMØBLER HANDELS INFO. Nyheder & presse
ROBINIE TRÆ PLANTEKASSER HÆNGEKØJER TRÆ TERRASSE PLANTEKUMMER LOUNGE MØBEL TÆKKESPÅN MK NYHEDSBREVE
PRESSEMEDDELELSE ->
GODKENDELSER - CERT.
PRESSE - ARTIKLER / TV
- ARTIKLER IDENYT
- AVISER - FAGBLADE
- PRESSE & TV
- BÆREDYGTIGT TRÆ
UDSTILLINGER MV.
DEN GODE HANDEL!
SÅDAN LEVERES VAREN
SKOVTRUP NYHEDER ->
SKOVTRUP TÆKKESPÅN
TAGSPÅN TIL TRÆTAG
TRÆSPÅN - TRE LAGS
TRÆSPÅN TIL FACADE
TÆKNING AF TRÆTAG
SPÅNTAG - BILLEDER
LEGEPLADSREDSKABER
TRÆ SKULPTURER
INSEKTNET - BIONET
TRÆBRO - ROBINIEPÆLE
VILDMARKSKAR - KAR
BEDAFGRÆNSNING
TRÆNINGSREDSKABER
TRÆ TIL DREJNING
RESTLAGER SALG
Kontakt - SKOVTRUP ->
GENEREL PRISLISTE
Her kan læses om det bæredygtige alternativ til trykimprægneret træ
Forord: (Rapport af Claus Buhl Sørensen)

Nærværende rapport er sammenfattet af den viden og de erfaringer, der er opsamlet gennem projekfet med den lidt tunge titel:

Præsentation og Dokumentation af et bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ

Projektet er finanseret af Den Grønne Fond, der hermed bringes tak.

Projektet er formuleret efter opfordring fra Den Økologiske Have i Odder, og er gennemført i et frugtbart samarbejde med hele havens personale.

Havens indsats omkring Robinie er dog ikke afsluttet med afleveringen af denne rapport.
De produkter, der er fremskaffet gennem projektet vil i lang tid fremover være at finde i haven, hvor de vil indgå i den løbende formidling af hvilke materialer og produkter den miljøbevidste forbruger / havebruger kan vælge.

Undertegnedes opgave har været at beskrive Robinie som træart og som ressource, herunder at pege på de områder, hvor den teknisk og miljømæssigt er et alternativ til både det trykimprægnerede træ og de substitutter der allerede er (plast og tropisk træ).

For en god ordens skyld, skal jeg gøre opmærksom på, at meninger og holdninger til brug af træ, der er udtrykt i rapporten alene står for egen regning.

Tingheden 9 Juni 1997

Forstkandidat Claus Buhl Sørensen
Indledning:

Miljøhensyn spiller en stadig større rolle ved valg af de materialer og produkter vi omgiver os med. Snart sagt alle produktyper markedsføres i miljøvenlige versioner: Biler, vaskepulver og fødevarer er alle eksempler, omend produkternes "miljøvenlige" egenskaber oftest kun stammer fra et enkelt eller få punkter i produktets livscyklus.

Træprodukter har generelt en meget lav miljøbelastning målt gennem hele dets livscyklus. Undtagelsen er (tryk)imprægneret træ, hvor der - uanset at det imprægnerede træ måtte være fældet i bæredygtige skove - er et klart problem mht. bortskaffelse af de udtjente produkter. Dette problem rammer alene den forbruger, der på et tidspunkt må have investeret i et produkt af trykimprægneret træ. Hertil kommer en almindelig tvivl eller mistanke til de trykimprægnerede produkters miijøegenskaber i brugen. Debatten omkring ulemperne ved brug af trykimprægneret træ er da også i høj grad drevet af forbrugerne.

Indtil nu har den officielle reaktion været en revurdering af de imprægneringsmidler, der anvendes, og en række stoffer (Arsen og Chrom) må nu ikke længere anvendes ved imprægnering af træ. Den årlige tilgang af trykimprægneret træ er ca. 240.000 kbm - en mængde, der nogenlunde svarer til den samlede produktion på danske nåletræsawærker.
Stort set alt det træ, der imprægneres i Darrmark er skovfyr importeret fra primært de nordiske lande.
Afgangen af imprægneret træ kendes ikke.

Formåiet med nærværende rapport, er at påvise et bæredygtigt alternativ til brugen af trykimprægneret træ: Robinie pseudoacacia. Træarten adskiller sig fra andre alternativer (tropiske træsorter og Western Red Cedar), ved at være dyrket (plantageart) i Europa langt fra dens nafuriige udbredelse (Nordamerika).

Robinie er teknisk og kvalitativt et udmærket alternativ tii en lang række af de produkter, der i dag almindeligvis fremstilles af trykimprægneret fyr eller diverse tropiske træsorter.

Den europæiske hugst af Robinie er imidlertid begrænset, hvorfor Robinie kun kan blive et supplement til det danske forbrug af trykimprægneret (fyrre) træ.

Det er håbet at denne rapport, ikke kun vil føre til at Robinie intoduceres på det danske marked, men at forbruget af robinie tillige vil ske på de felter, hvor den miijømæssige effekt vil være størst (de højeste imprægneringsklasser).

Hertil kommer at de tanker, rapporten har omkring en mere differentieret anvendelse af træ, kan føre til at det trykimprægnerede træ også angribes fra den 'lette" ende - hvor imprægnering kun er måske påkrævet.

Resterende del af rapport kan rekvireres på mail ved at klikke på mail link -> admin@robinie.dk
Her kan læses om det bæredygtige alternativ til trykimprægneret træSend os en mail og vi mailer rapport ved interesse
Kreditværdighed tripple A
CHECK Pris - Pæle - Stolper-Sveller - Brædder - Plantekummer - Havemøbler - Solsejl - Lev. betingelser
NYHEDSBREV: Tilmeld her Special tilbud på ROBINIE - havemøbler, haveting, træpæle mv. - Udstillinger
Kort om Firmaet SkovTrup CVR. nr. 26563925 - Tlf. 98.548767 :
SkovTrup blev startet i år 2002 og har siden da haft en stabil og positiv fremgang gennem alle årene.
I år 2008 & 09 lykkedes det SkovTrup at blive Gazelle virksomhed med en kreditværdighed AAA fra D&B.
Godkendt til handel med det offentlige
Nyhed - Nordjysk Træspecialist vil øge konkurrenceevnen - Læs hele PRESSEMEDDELELSE om SkovTrup her!
Nyheder fra SkovTrup. Klik p� billeder for info.


SkovTrup Shop


Sneglehegn


Plantet�nder


Tr�fliser


Gyngestativ

Restlager - Klik her for gode tilbud
 
 
 
studerende læge forum klinisk psykologi http://1apotekonline.com/ hjemme sundhedsydelser tn

Chat - Email

Pæle til hegn, pergola, gyngestativ mv. Kvartpæle afbarket
Halvpæle afbarket
Helpæle afbarket
Splintfri halvpæle
Splintfri pæle pudset
Helpæle cyl. fræste
Gyngedele - Tilbehør
Rafter med bark

Træ til terrasse/højbede træfliser/befæstigelse
Terrassebrædder
Reglar - Vanger
Savede brædder
Kalmar brædder
Stolper - Pullerter
Egetræ - Tømmer
Lærketræ - Savet
Højbede - Sveller
Prismer - Blokvare
Træfliser - Træolie
Tækkespån til tag
Skruer - Rustfri A2

Havemøbler, træbadekar og vinreol
Træ Havemøbler
Cafesæt - Stål - Træ
Blomster Havebænk
Havesofa - Polster
Hængesofa - Køje
Træbadekar - Ovn
Trækar plantetønde
Vinreoler i træ
Træfigurer
Legeplads Redskaber

Plantekasser og Blomsterkasser
Plantekasse 45x85
Plantekasse 45x165
Plantekasse 85x85
Plantekasse 85x165
Sekskantede D90cm
Sekskantede D120cm
Sekskantede D170cm
SkovTrup Plus Højbed

Restlager af Sol-Sejl
Trekant sejl
Firkant sejl
Drage sejl
Special sejl
Pæle og Montage dele
Restlager af Sol-Sejl

Bordplader - gulvplanker
Bordplader i Birketræ
Bordplader i Robinietræ
Gulvplanker i Douglas
Gulvplanker i Egetræ